Ознака: македонски фолклор

Реликти од шаманизмот се препознаваат во македонскиот фолклор

Истражувањето на шаманистичките елементи во наши локални рамки и разоткривањето на нивното директно влијание врз обичаите и верувањата кај македонскиот човек покажаа дека се...

Предавството како белег на македонскиот фолклор

Пред седумдесет и четири години, АСНОМ донел решение за создавање суд за судење престапи „против македонската национална чест“, за што била предвидена најстрога казна....