Ознака: „Македонски концепт“

Македонскиот концепт под лупа

Едно е народ, сфатено како нација, а друго е граѓанство - граѓанин на одредена држава. Тоа значи дека сите, како граѓани на една држава,...

Кој и зошто го нуди концептот за „македонска политичка нација“?

Неодамна во еден од македонските медиуми на албански јазик повторно беше актуализирана идејата за создавање македонска политичка нација во која етнонационалниот патриотизам би се...