Ознака: културни објекти

209,5 милиони денари за изградба и санација на културните објекти

Владата денеска даде согласност за Програмата за изградба на нови објекти и за реконструкција, санација и адаптација на постојните објекти што ги користат националните...