Ознака: Коста Стоименовски

Како на богатите гледаат Американците и Балканците?

Нималку не е случајно тоа што сиромашните македонски граѓани не само што не се однесуваат со воодушевување и почитување кон богаташите туку имаат анимозитет...

Обнова на Австро-Унгарија

Постојат индикации дека настапот на разузнавачките служби од Унгарија, Австрија и Германија е максимално координиран и добро осмислен. Нималку не беше случајно што, како...

Власта, привилегиите и помирувањето

Пред околу три децении, еден мој пријател од Полска ми ја прераскажа приказната што му ја кажал син на советски генерал, заменик на министерот...

Како да се направи професионална и ефикасна дипломатија?

Еден клан во Министерството за надворешни работи (МНР) осамостојувањето на Македонија го искористи како шанса за реализација на своите кариеристички, материјални и лукративни амбиции,...

Економски развојни модели

Во ерата на глобализацијата се профилираа два економски модели: моделот на американските неолиберали и економскиот модел на Германија. Главен идеолог на глобализацијата на светската економија...

Што да се прави со текстилната индустрија?

На почетокот би сакал да напоменам дека сум емотивно врзан за текстилната индустрија. Мојата работна кариера започна во Републичкиот завод за општествено плaнирање на...

Аграрниот министер го спречи формирањето агроберза во Македонија!

Во јануари 1999 година беа воспоставени дипломатски односи со Тајван. Три-четири месеци подоцна во Македонија дојде група од околу дваесетина тајвански стручњаци, кои имаа...

Заблуда е дека земјоделството и сточарството се одлика на економски заостанатите...

Економска стратегија за нова структура на стопанството Пред Втората светска војна, во тогашна Вардарска Бановина, сегашна Република Македонија, земјоделството и сточарството беа главни стопaнски дејности....

Како Македонија да стане просперитетна држава?

Треба да се усвојат законски решенија што ќе водат кон демократизација на политичките партии. Нема и не може да има демократија во држава во...

Погрешна тактика во раз(пре)говорите со Грција!

По Резолуцијата на Информбирото (1948), кога трупите на земјите-членки на Варшавскиот пакт (ВП) беа распоредени на границите на Југославија и кога постоеше опасност за...