Ознака: Клод Дебиси

Раскошниот импресионизам

Во втората половина на 19 и на почетокот на 20 век музиката во Франција се развивала во две насоки: првата, која се темели на...

ОТСЈАЈОТ НА МЕСЕЧИНАТА

Францускиот композитор Клод Дебиси отпловил во вечноста точно пред 100 години, на 25 март 1918 година. Во својот краток, но уметнички богат и турбулентен...