Ознака: инквизитор

Големиот инквизитор: глобализмот (3) (или новиот планетарен систем на робовладетелство)

Човек послушно куче, кај кое затапиле целосно инстинктите на неговата изворна природа, или човек зомби, модерен термин за личноста што го загубила целосно својот...

Големиот инквизитор: глобализмот (2) (или новиот планетарен систем на робовладетелство)

Впрочем, и демократијата со нејзините етатистички стеги и одбрана на капиталот и капиталистите, за што зборуваше и Маркс, таа со која толку многу се...