Ознака: Индустријата

Индустријата останува без работници

Последните статистички податоци и анализи покажуваат намалување на бројот на работници во повеќе индустриски сектори и трудоинтензивни дејности. Каде заминуваат овие работници и како...

Индустријата на инфузија

Производството во македонската индустрија паѓа веќе четврти месец по ред. Најголем пад од дури 10,4 отсто има во преработувачката индустрија, која учествува со околу...

Индустријата ги губи работниците

За тоа кол­ку но­ви­те по­да­то­ци, од­нос­но на­ма­лу­ва­ње­то на бро­јот на ра­бот­ни­ци­те е сиг­нал за вло­шу­ва­ње на со­стој­би­те и ка­ко да се дој­де до на­ми­ну­ва­ње...

Се намалува оптимизмот за заздравување на индустријата

Несоодветните мерки што се преземаат за намалување на ефектите од кризата врз реалниот сектор, бавниот процес на вакцинацијата и мерките за заштита од ширење...

Паѓаат и индустриското производство и бројот на работниците во индустријата

Индустриското производство во јули паднало за 9,5 отсто, додека во истиот период бил намален бројот на работници во индустријата за 6,2 отсто, покажуваат најновите...

Индустријата е на колена, извозот е пред колапс!

Наместо Владата да се зафати со решавање на овие проблеми преку спроведување структурни реформи и вистински развојни политики за зголемување на продуктивноста и извозната...