Ознака: Иваноска

Неостварениот скопски музеј на Чаловски – Иваноска во Љубљана

Ова е нова фаза на нивниот развоен, контекстуален проект „Хансеновиот музеј на модерната уметност“, кој го започнаа во 2007 година според достапната документација по...