Ознака: Зоран Гавриловски

Сре­бро за Га­ври­лов­ски на 9. СК на ФИДЕ 2021 во проблемски...

Ма­ке­дон­ски­от ве­ле­мај­стор (ВМ) за ша­хов­ски ком­по­зи­ции Зо­ран Га­ври­лов­ски, на 9. Свет­ски куп (СК) на Свет­ска­та ша­хов­ска фе­де­ра­ци­ја (ФИДЕ) 2021 за со­ста­ву­ва­ње ша­хов­ски ком­по­зи­ции, по­стиг­на...

Гавриловски е 10-ти во ФИДЕ-албумот 2016-2018

КОМПОНИРАЊЕ ШАХОВСКИ ПРОБЛЕМИ ФИДЕ-албумот е официјална антологија на најдобри шаховски композиции, кои се бодуваат за титули Истакнатиот македонски велемајстор (ВМ) за шаховски композиции (создавање шаховски проблеми...

Македонските проблемисти освоија 49 поени за новиот ФИДЕ-албум

На Светскиот конгрес на шаховската композиција во Вилнус, ВМ во проблемски шах Зоран Гавриловски освои специјална награда на официјалниот петдневен турнир во компонирање На Светскиот...

Велемајстор на шаховската поезија

Идеи добивам со следење на проблемската периодика и размислување како може да се направи оригинален и естетски, економичен и добро конструиран проблем со тематска...