Ознака: земјоделство

Амазонија и вие

Речиси сите ги видоа драматичните слики од амазонските пожари. Десетици илјади пожари, намерно предизвикани од нелегална сеча, земјоделство, рударство и од други човечки активности,...

Земјоделството страда од климатските промени

Земјоделците тешко прифаќаат дека треба да се приспособат на климатските промени, а причина за тоа е и фактот оти штетите од временските непогоди им...

Дивите свињи направија вистински пустош врз земјоделските култури во кичевско

Не само што имаат проблеми со сушата, која е присутна во регионот повеќе од два месеци, дел од земјоделците од кичевско, се соочуваат и...

Малите земјоделски стопанства важен фактор за развој на земјоделството

За Македонија имаат важна улога малите земјоделски стопанства поради, од една страна, доминантниот дел во вкупната структура на земјоделските производствени субјекти, и поради, од...

Конкурентска способност во земјоделството

Земјоделскиот сектор е еден од најзаштитените и силно регулирани сектори во многу земји и особено во ЕУ и некои други развиени земји. Таквата положба...

Главни карактеристики на европскиот модел на земјоделство

Проф. д-р Борис Анакиев За успешно интегрирање на македонското земјоделство во тоа на ЕУ, од големо значење е познавањето на карактерот и особеностите на европското...

Како до попродуктивно земјоделство

Статистичките податоци говорат дека учеството на земјоделството во бруто-домашниот производ во последниве години се намалува. Ако во 2014 година нивното учество во БДП беше...

Како до попродуктивно земјоделство?

Нашето производство го карактеризираат мала заработка, ниски приноси и високи трошоци. Треба да се подобри технологијата што се користи во земјоделството за да се...

Земјоделството станува сѐ понеодржливо

Ниските приноси и ниската продуктивност, кои резултираат со ниска профитабилност, како главни проблеми во земјоделството, водат кон неодржливост на системот Земјоделско-прехранбениот сектор е сложен диверзифициран...

Николовски најави заеднички мерки на Македонија и Црна Гора за развој...

Земјоделството е еден од секторите коишто има значаен придонес во економиите на Македонија и Република Црна Гора, и затоа е важно двете земји заеднички...