Ознака: занимални

Tри нови занимални отворени во детските градинки во Битола

Во три од постоечките девет градинки во рамките на ЈОУДГ „Естреја Овадија Мара“ во Битола почнaa со работа дополнителни занимални, кои на почеток ќе...