Ознака: Е-персонален данок

Лицата кои остваруваат приход да се регистрираат во е-системот на УЈП

Сите физички лица кои во текот на 2018 година имаат остварено приход, вклучувајќи и оние што примиле само плата и пензија, треба електронски да...