Ознака: економски експерти

Засега сме во зоната на „полезна инфлација“?

Какви се процените на економските експерти за раст на цените на продуктите во малопродажба За економијата не е добро да имаме ниту нула инфлација, или, пак,...

Вработени, а сепак во загрозена категорија

Неопходно е и доекипирање или подобрување на бројот на вработени во инспекторатите за труд, кои, пак, со своите контроли треба да ги подобрат работните...