Ознака: Драгољуб Јаќимовиќ

Пријателски меч помеѓу ветераните и селекцијата на слепи и слабовидни шахисти

Из­бра­ни­от тим ша­хов­ски ве­те­ра­ни, пред­во­де­ни од велемајсторот Дра­го­љуб Ја­ќи­мо­виќ во својс­тво на ка­пи­тен, ја сов­ла­даа со 8,5-3,5 ма­ке­дон­ска­та ре­пре­зен­та­ци­ја­та на сле­пи и сла­бо­вид­ни ша­хи­сти,...

Треба ли и по реми да има победник?

Во шаховските кулоари сѐ почесто се зборува за шаховските ремија и се предлагаат решенија како да се намали бројот на нерешени мечеви Денес сѐ повеќе...

Освојувањето шаховска титула не е толку едноставно

Македонија има 10 ВМ-титули освоени во периодот од 1985 до 2013 година и 10 ИМ-титули, во периодот од 1989 до 2018 година. Од ИМ...

Симултанки за заживување и за омасовување на шаховската игра

Истакнатиот македонски велемајстор (ВМ) и носител на поединечен златен медал од Шаховската олимпијада (ШО) во Истанбул во 2000 година, Драгољуб Јаќимовиќ, одигра симултанка на...