Ознака: Дончо Герасимовски

За подобро треба време

Познато е од пред неколку години или деценија и повеќе дека демографската состојба во земјава се менува. Впрочем, се намалува наталитетот или бројот на...

Два засебни демографски света

Изминуваат веќе 17 години откако беше спроведен пописот на населението, домаќинствата и становите, или тоа беше 2002 година, кога беше спроведен. Од тој попис...

Помалку ученици, повеќе наставници

Веќе години, а не само и овие денови, се говори за состојбите во нашето образование. Коментарите се од природа колку сме писмени, колку квалитетно...

Македонското село пред исчезнување

Според податоците од пописот на населението спроведен во 2002 година, во земјава имало 639 населени места што имале население до 100 жители. Тоа значи...

Умрените го зголемија природниот прираст

Во земјава постојат голем број податоци од сите области и сфери на општеството. Меѓутоа постојано се поставува прашањето колку и како тие се користат,...

Демографски движења земја – странство

Бидејќи со години постојано говориме, слушаме и читаме дека не располагаме со податоци за иселувањето од земјава, за живородени деца и умрени лица, како...

Демографски движења во Република Македонија – пет региони и 44 општини...

Веќе подолго време се анализира, пишува, констатира, укажува и се даваат одредени мерки и насоки во однос на демографските состојби во нашата земја, но...