Ознака: Владимир Копривица

Десетте заповеди на проф. д-р Владимир Копривица – голем тренер е...

УЛОГАТА НА ТРЕНЕРОТ ВО СПОРТОТ По дефиниција „тренерот“ е лице кое ги води, подучува и тренира спортистите или спортските клубови. Покрај физичката и техничката подготовка,...