Ознака: Атанас Вангелов

Задавен бес

Рецензија (Томислав Османли: „Бдеења Блажеви“ - Скопје, „Зеница“ 2021) Атанас Вангелов Поемата „Бдеења Блажеви“ е, на прв поглед, неочекуван лирски излет на истакнат прозаист со разностран, впечатлив...

Беседата за Рацин ја напиша Атанас Вангелов

Во Рациновата формула „да мислиш со глава“, Вангелов го препознава силното ехо на европската хуманистичка филозофска мисла, која стана духовен татко на првата револуција...

Лирскиот опус на Конески е вид модерна „Илијада“

Оној што ви оспорува јазик и идентитет автоматски ве оспорува како егзистенција (живот). Тоа е своевиден нонсенс. Тој ви вели дека вие не постоите,...