Ознака: Амур

Лов на амур со помош на трска и трева

Ова претставува многу специфична техника на риболов, која бара стрпливост, а претежно се лови површински, иако може и длабински Tехниката на лов на амур со...

Начини на процена на полот и староста на дивите свињи

Најтешко е да се процени староста на среднодобните примероци, па затоа при ловот на диви свињи е пожелен добар двоглед Процената на полот и староста...

Амур – чистач на застојани води

Овој вид риба води потекло од реката Амур во Северна Азија од каде што е донесена во Европа и во Америка, а на Балканот...