Koj би зел најмногу пари од корона-фондот на ЕУ

142

Европската комисија откри детали за огромниот стимулативен пакет од 750 милијарди евра, кој би требало да биде одговор на пандемијата на ковид-19 и на најтешката можна рецесија во историјата на ЕУ.

Поголемиот дел од финансирањето, 500 милијарди евра, се очекува да биде во форма на грантови за земјите-членки на ЕУ, додека 250 милијарди евра би биле ставени на располагање на заеми.
Како што покажуваат податоците од графиконот, грантовите се предвидува да бидат највисоки за јужноевропските земји, од кои многу имаа економски проблеми и пред пандемијата. Фондот треба да добие едногласна поддршка од сите земји-членки на ЕУ и да биде вграден во наредниот долгорочен буџет на Унијата, но засега има поделби.

Ако навистина биде ратификуван, Италија би добила околу 82 милијарди евра, Шпанија речиси 39 милијарди евра, а Грција околу 23 милијарди евра.