Рекорден број Хрвати се отселиле лани од земјата

775

Популацијата на Хрватска значително се намалува, има се помалку родени, а повеќе умрени, се подоцна се стапува во брак и никогаш немало повеќе отселени од Хрватска, се некои од алармантните податоци, кои во анализа на демографските трендови повторно ги издвои Државниот завод за статистика (ДЗС) по објавувањето на конечните податоци за 2017 година.

Ако се разгледуваат податоците за проценки на населението, евидентен е трендот на опаѓање на бројот на жители во Хрватска. Во споредба со 2008 година, кога, според проценка на населението на крајот на годината имало 4,3 милиони, во последните десет години, односно до крајот на 2017 година, тој број е намален за дури 204,3 илјади луѓе и изнесува 4,1 милион жители .

Од осамостојувањето на Хрватска до денес, трендовите и во миграциите се променија. Од 2011 година, кога е сменета методологијата за следење на надворешната миграција забележан е пораст и на отселеното и на доселеното население. Важно е да се нагласи дека истражувањето за надворешната миграција на населението на РХ се темели на податоци кои се прибираат во Министерството за внатрешни работи. Од влезот на Хрватска во ЕУ бројката на доселени варира меѓу 10,4 илјади во 2013. и 15,6 илјади во 2017 година.

Но, кога се анализираат податоците за бројот на отселени жители на Република Хрватска, порастот е уште поизразен. Иако бројката се зголеми во периодот од 2011 до 2013 година, зголемен раст е регистриран по пристапот на Хрватска во ЕУ. На тоа сигурно имале влијание отворените граници, односно. Принципот на ЕУ за слободно движење на работниците, со што се отвори можноста за вработување во други земји-членки на ЕУ. Така, во 2014 година се регистрирани отселени 20,9 илјади луѓе, што е за 36,7 отсто повеќе отколку во 2013 година.

Минатата година, 47.000 луѓе се отселиле надвор од Хрватска.
Во средината на 2015 година, повеќето земји од ЕУ го укинаа двегодишниот период ограничување за работниците од Хрватска, што се одрази на податоците за исселување, бидејќи во таа година се отселија речиси 10.000 луѓе повеќе. Во 2016 година бројот на отселени, исто така, продолжи да расте, а во 2017 година имаше рекорден број на отселено население на Хрватска, односно 47,4 илјади.

Билансот на миграција на хрватското население со странство е негативен во целиот набљудуван период од 2011 година, а во 2017 година изнесуваше 31.799. Во наведениот период, најголем дел од хрватското население се отселило во Германија, и така остана и во текот на 2017 година Во 2016 година, највисока стапка на емиграција (отселени на 1000 жители) имале Пожешко-славонската жупанија (17.2) и Вуковарско-сремската (16,7 ), а најмалку Крапинско-загорската жупанија (4.9).