Лани биле прислушувани 2.748 бугарски граѓани

81

Во 2017 година во Бугарија биле прислушувани и следени 2.748 лица, што е без промена во однос на 2016 година, но е трипати помалку во споредба со 2011 година. Судовите добиле 5.939 барања за специјални разузнавачки средства од нив одобрени се 4.624, што е намалување за 5,34 отсто во споредба со 2016 година. Податоците покажуваат дека судската контрола врз постапките за примена на посебни истражни мерки е значително зголемена, објави „Дневник“.
Овие податоци се прикажани во извештајот на Бирото за контрола на користењето посебни разузнавачки средства, доставен на одобрување до националното собрание на Бугарија. Во 2017 година имало вкупно 17.714 барања за постапки за различни оперативни режими – надзор, прислушување, проверка на преписката итн. Сепак, дозволено за 13.614 барања, што претставува пад од 5,34 отсто во споредба со дозволените во 2016 година, но претставува зголемување од 18,31 отсто во споредба со 2015 година.
За набљудување имало 5.213, а биле одобрени 3.985. Следењето беше дозволено за 3.991 барање. Канцелариите прибегнаа кон проверка на кореспонденцијата во 398 случаи.
Во 2017 година, ПИМ-мерките најчесто се користеа во врска со формирањето или учеството во организирана криминална група – 2.040 случаи (43,52 отсто од вкупниот број); за нелегално производство на дрога – 686 (14,63 отсто); за продажба на акцизни стоки без акцизна стока – 334 барања. (7,12 отсто); за кражба – 235 (5,01 отсто); за измама – 156 (3,33 отсто). Во 55 случаи, специјални разузнавачки алатки се користат за заштита на животот или имотот на луѓето или за заштита на сведок.
Како резултат на примената на КЗК во 2017 година, беа подготвени 1.670 материјални докази, што е 16,70 отсто повеќе од 2016 година.
Заклучокот на бирото е дека помеѓу 2011 и 2015 година постои постојан надолен тренд во бројот на лица контролирани од страна на СРС.
– Ова е резултат на зголеменото внимание на раководителите на телата за испитување на целисходноста од користење на ПИМ-мерките; обврската на барателот да обезбеди материјални докази на кои се заснова барањето; и зајакнатата судска контрола – се вели во извештајот на Бирото за контрола на користењето на посебни разузнавачки средства.