Повеќе од 200.000 тони пластика завршуваат во Средоземното Море секоја година, објави Меѓународниот сојуз за зачувување на природата (IUCN), со строго предупредување дека таа количина ќе се зголеми двојно до 2040 година, доколку не се преземат драстични мерки.

Новиот извештај на IUCN насловен „Медитеран: Море од пластика“, заснован на теренски студии, проценува дека 33 медитерански земји фрлаат 229.000 тони пластика годишноПовеќе од 200.000 тони пластика завршуваат на Медитеранот секоја година, објави Меѓународната унија за зачувување на природата (IUCN), со строго предупредување дека таа количина ќе се зголеми двојно до 2040 година, доколку не се преземат значителни мерки.

Новиот извештај на IUCN „Медитеран: пластика од кобила“, заснован на теренски студии и употреба на методологија за отпечаток на морски пластични материјали, проценува дека 33 медитерански земји во морето фрлаат 229.000 тони пластика годишно, што е количина поголема од онаа на 500 бродски транспортни контејнери.

Дури 94 проценти од пластиката завршува во морето како резултат на лошото управување со отпадoт и се таложи на морското дно во форма на микропластика, или честички помали од пет милиметри.

IUCN проценува дека можеби 3,5 милиони тони пластика се имаат насобрано во Медитеранот на овој начин.

– Загадувањето со пластика може долгорочно да им наштети на копнените и морските екосистеми и биодиверзитетот. Морските животни можат да се заплеткаат во пластичен отпад или да го проголтаат и на крајот да умрат од исцрпеност и глад. Покрај тоа, пластичниот отпад ослободува хемикалии во животната средина кои можат да бидат штетни за екосистемите и здравјето на луѓето, особено во полузатворено море како Средоземното – рече Мина Епс, директорка на Глобалната поморска и поларна програма на IUCN.