Суперсилите произведуваат оружје за мир или за војна

159