Се поместува магнетниот Северен Пол на Земјата

320