Русија наскоро ќе ја добие највисоката зграда во Европа

57