Розовиот дијамант можеби ќе се продаде по рекордна цена

176