Париз ќе ги забрани автомобилите во центарот на градот

150