Пад на европските економии во првиот квартал

496

Бројките на Евростат покажаа дека порастот во првиот квартал во Германија, Холандија и во Британија забави повеќе од што беше прогнозирано во првите три месеци од годинава, додека експанзијата на еврото се намали од 0,7 отсто на 0,4 отсто.
Кај нас, според проценетите податоци на Државниот завод за статистика, стапката на пораст на бруто-домашниот производ (БДП) во четвртото тримесечје од 2017 година изнесувала 1,2 отсто.