Британците возат на левата страна на патот, што е спротивно од тоа како се вози во цела Европа, но тоа не е карактеристично само за Велика Британија, туку и за 15-на англосаксонски држави.

Се проценува дека околу 35 проценти од светската популација вози на левата страна.

Од поголемите земји тоа правило важи за Австралија, Нов Зеланд, Ирска, Индија, Јапонија, некои карипски острови, а во ЕУ на Кипар.