Катастрофални пожари ги уништуваат „белите дробови“ на Земјата

117