Какво е расположението меѓу Европејците за прием на западнобалканските земји во ЕУ*

124

Најновите анкети покажуваат дека помеѓу Европејците не постои големо расположение за проширување на Европската Унија со земјите од Западен Балкан. Ставот на европските гласачи кон проширувањето на ЕУ исто така ја рефлектира нивната ограничена толеранција кон големите надворешнополитички иницијативи, чија корист ќе се почувствува дури во не многу блиската иднина. Според истражувањето на Европскиот совет за надворешни работи, Грција, Полска, Романија и Шпанија се единствените земји-членки каде што над 30 отсто од гласачите сметаат дека повеќе западнобалкански земји треба да и се приклучат на Унијата во наредните 10-20 години. Во повеќе земји-членки, како што се Австрија, Франција, Германија, Италија и Холандија, над 40 отсто од поддржувачите на владејачките партии се противат на проширувањето.