Во кој затвор се сели Ел Чапо

407

Објектот е максимално обезбеден и изолиран поради што е наречен Алкатраз на Карпестите Планини