Во кој затвор се сели Ел Чапо

425

Објектот е максимално обезбеден и изолиран поради што е наречен Алкатраз на Карпестите Планини