Во кој затвор се сели Ел Чапо

417

Објектот е максимално обезбеден и изолиран поради што е наречен Алкатраз на Карпестите Планини