Бегалци/мигранти пристигнати по морски пат во 2018 г. (до 11 јуни)

78