Алкохолот причина за еден од десет смртни случаи во светот

55