Поголемиот дел од пластичниот отпад што преку реките стигнува до светските океани се создава во азиските земји. Ова е прикажано во податоците од неодамнешното истражување на организацијата „Чисти океани“, објавено во академското научно списание.
Според истражувањето, азиските реки учествуваат со 81 процент на емисии на речни пластики во истражувањето, додека преостанатите реки од другите континенти имаат едноцифрен опсег. Помеѓу 2017 г. и 2020 година, студијата направила испитувања на повеќе од 1.600 реки низ светот, кои заедно сочинуваат 80 проценти од вкупниот прилив на пластика во светските океани. Количеството пластика во реките зависи од голем број фактори. Покрај големината на реката, тука спаѓаат и концентрацијата на населението во близината на реката, економските перформанси на околните региони и квалитетот на нивното управување со отпад. Реките се убедливо најголемиот фактор на влезот на пластиката во светските океани, што ги прави клучен фактор во загадувањето со пластика.