„Широ“

108

Нахоко Коџима е jапонска концептуална уметница, која за речиси една година ги заврши двата посебни листа од јапонската т.н. хартија „ваши“ и истите тие ги вклучи во оваа голема хартиена инсталација во форма на кит, наречена „широ“.