Читателска азбука

194
Александар Прокопиев

За „(Калеидо)скопските шеми“ на Љубомир Грбевски-Џери

Aпла штосно, акустично, акробатично,
Бајковито, блескасто, брзозборно,
Ведро, ветровито, весело,
Громко, грижливо, гребливо,
Дирекно, дарежливо, другарско,
Еуфорично, егзотично, ем емпатично,
Жешко, жуборливо, жиш,
Зафркантско, забавно, занаетско,
Ѕиркачко, ѕурливо, ѕе,
Интересно, игриво, игличесто,
Јасно, јужно, јуначко,
Кондураџиско, кујунџиско, кираџиско,
Лесно, лекокрило, летно,
Љубопитно, љубаво, љупко,
Мангупско, музикално, мамливо,
Намигливо, натрапничко, негувателско,
Њежно, њемирно, њезгодно,
Овдешно, обратно, огледално,
Примамливо, парталаво, пресно,
Разнообразно, различно, разбранувано,
Симпатично, слатко, слободно,
Трчлевско, тротинетно, тркалесто,
Ќерамидно, ќираџиско, ќелешко,
Урнебесно, улаво, ушлесто,
Фино, фудбалерско, финтаџиско,
Храбро, хакерско, хуморно,
Циглесто, целосно, царски,
Чрчорливо, чудникаво, чукнато,
Џиновско, џуџлесто, џиџано,
Шашкасто, шарено, шуш-бушаво…