Со „Претседателите на ДЛУМ“ се отвора нова галерија во ГТЦ

153

Во Градскиот трговски центар, денеска, во 14 часот, со отворање на изложбата „Претседателите на ДЛУМ“ на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, наедно ќе биде отворена и галеријата во уметнички центар „Арт хаб“. На изложбата до 25 ноември ќе бидат презентирани дела на македонските уметници: Никола Мартиновски, Борко Лазески, Драгутин Аврамовски-Гуте, Вангел Коџоман, Миле Корубин, Коле Манев, Глигор Чемерски, Мирослав Масин, Петар Хаџи-Бошков, Нове Франговски, Томе Серафимовски, Борко Митриќески, Ѓорѓи Чулаковски-Ѓото, Љубомир Белогаски, Петар Мазев, Константин Танчев-Динка, Сергеј Дамовски, Христијан Санев, Филип Фидановски и Тања Балаќ.

Планирано е издавање и на соодветен каталог во кој ќе бидат застапени сите досегашни претседатели на ДЛУМ, а најавено е дека во декември во уметничкиот центар „Арт хаб“, друштвото ќе го претстави добитникот на традиционалната награда за сликарство „Нерешки мајстори“.