Од книгата „Бисерчиња од детски главчиња“ на Славка Арсова (9)

Малиот Боре тукушто почна да ги сврзува зборовите во цели реченици, но, сепак, некои букви не може да ги изговори правилно.
Сосетката Славјанка често одеше кај нив и уживаше да си игра со тоа мало и убаво детенце. Често му велеше „убавец на тетка“. Боре зборот „убавец“ го запамети, па кога ќе дојдеше кај нив сосетката, тој ќе ѝ се насмееше и без да го праша „што ѝ е тој на тетка Славјанка“ – ќе речеше „убазец“.
Некое време, мама Сандра и сите дома се чудеа што му значи тој збор „убазец“. Но кога еден ден сосетката Славјанка држејќи го в раце, го праша Боре:
– Што си ти, Боре, на тетка Славјанка?
– Ја…убазец – одговори насмеано и гласно малиот Боре.
Тогаш на сите им стана јасно: зборот „убазец“ е „убавец“.
Оттогаш сосетката, до денес си го вика „убазец“.
Коментар: Ете, деца, гледате што прави само една буква: ја менува смислата на зборот. Ама, Боре, и со зборот „убазец“ денес, и како возрасен, е вистински убавец.


За авторката

Славка Арсова е поетеса и писателка за деца и млади. Родена е во Скопје, каде што завршила Филозофски факултет, а денес е професорка во пензија. Членка е на Друштвото на писателите на Македонија.
Била членка на Претседателството на ДПМ во два наврати, претседателка на Здружението на просветни работници на РМ и претседателка и основачка на детскиот републички литературен фестивал „Ракатки“.
Добитничка е на наградата „13 Ноември“ на Град Скопје, награда на манифестацијата „Месец на липите“, наградата за животно дело на Здружението на просветни работници – литературни творци и други признанија.
Автор е на повеќе книги за возрасни, а за најмладите читатели ги издала: „Именијада“, „Да полетаме со птицата“, „Детски лажгосмешки“, „Имиња без презимиња“, „Детски ѓаволштини, „Дом на месечината“, „Зелениот брод“, „Мобилките пред пештерата“, „Волшебниот свет на децата“, романот „Солзите на Роска“ и „Бисерчиња од детски главчиња“ 1 и 2, од кои објавуваме делови.