Стихови за великанот од Саво Костадиновски

Послушајте, Македонци!
Откако пропелтечило
детето од Небрегово
небесен глас го слушнал
и го чувал од сите зла
пред Господа,
век и дарба што му дал
и порака
тој да го чува
нашиот мајчин
македонски збор

Смогнал сили,
заодил заедно со моќта
на зборот
та мислата ја хранел
со душата на секој збор
со кои
со децении ја градел, и ја изградил
куќата на татковината
во која домородно живееме
со животот на нашиот мајчин јазик
гордо во татковината
на бесмртниот корифеј
Блаже Конески
со завет
да продолжиме
да ја чуваме
во длабочината на очите
неправдите да не ја
заслепат
чисти да останеме
во својата куќа
да не го замолчиме
сопственото грло
не оти ние,
самите себеси сме
се замолчиле
во крвта на зборот
што носи македонски ген
Впрочем,
не случајно Блаже рекол:
„Јазикот е единствената наша татковина“
Затоа
Човекостојно е да се живее во
неговата татковина.


За авторот

Саво Костадиновски e мaкeдонски и германски поет, раскажувач, патописец, писател за деца и возрасни, прeпeјувач. Роден е на 30 мај 1950 год., во селото Г. Ботуше, Македонски Брод. По катастрофалниот земјотрес во 1963 година во Скопје, живее надвор од границите на Македонија. Во 1971 година се сели во Германија. Вишо техничко училиште завршил во Келн, во градот каде што од 1973 год. живее постојано. Како дводомен автор, пишува лирика и проза за деца и за возрасни на македонски и на германски јазик. За неговите книжевни дела е наградуван и преведуван на повеќе јазици. Застапен е во избори, лексикони, антологии во Македонија и во Германија. Активен член е на Друштвото на писателите на Македонија и на Сојузот на германските писатели.