Учениците што ја посетуваат дополнителната настава на македонски јазик во Германија, Словенија, Франција и во Швајцарија одржаа заеднички час по повод одбележувањето на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, 21 Февруари

Онлајн другарување за паметењ

Учениците што ја посетуваат дополнителната настава на македонски јазик во Германија, Словенија, Франција и во Швајцарија, под менторство на професорскиот кадар м-р Аниса Трпчевска, Ана Матовска-Смилевска, Катица Мицева, Бисера Коцар-Филиповски, Снежана Катарова, Елица Атанасовска-Стојаноска и Ане Тимовска-Митрева, одржаа заеднички час по повод одбележувањето на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, 21 Февруари.
Програмата на овој настан беше збогатена со учеството на едукаторката м-р Маја Димитрова, која со кратка презентација ја претстави работата на Националната галерија, нејзиното институционално значење во зачувувањето и промовирањето на македонските современи и традиционални културно-уметничките вредности. Оваа установа со години реализира ваков вид соработка со професорскиот кадар и веќе ужива голема доверба и почит кај учениците што ја посетуваат наставата на македонски јазик.
Ксенија Маказлиева-Трајчева, уредничка на детските списанија „Росица“ и „Другарче“ на „Детска радост“, при издавачката куќа „Просветно дело“, ги запозна учениците со историските податоци за првите детски печатени списанија на македонски јазик, кои и визуелно им беа прикажани.
– Ова беше навистина значаен миг за нашите ученици, бидејќи имаа неповторлива можност да ги видат првите детски печатени списанија на македонски јазик. Сето ова ја поттикна нивната љубопитност, па тие изразија желба за организирана посета, како на Националната галерија, така и на „Просветно дело“. Сметаме дека ваквите часови, но и идни лични средби, кои неминовно се наметнуваат по ваквите успешни часови, се од суштинско значење за развивање на чувството на припадност, а со самото тоа и втемелување на љубовта кон родниот крај и сопствените корени – изјавија професорките вклучени во проектот.

Овој пионерски настан, кој заслужува внимание, како поради иницијалната идеја, така и поради важната улога во втемелувањето на националните обележја во детските карактери, заврши со прекрасната музичка изведба на македонските песни „Македонско девојче“ и „Во светот на бајките“, на м-р Анета Качуркова-Милцент, поранешна членка на групата „П.С.“, која моментално е со ангажман на Музичката академија во Париз. Околу 200 детски гласа низ целата Европа, во хорски настап заедно со Анета, испратија порака со мотото на овој настап до цела Европа: „Европо, слушни го македонскиот збор!“
Овој настан со гордост беше проследен од Министерството за образование и наука, чиј претставник беше Сања Јанчева – одговорна за професорскиот кадар во странство и Агенцијата за иселеништво, претставувана од Билјана Костова, раководителка на сектор, и Симона Ристевска, портпаролка.

– Навистина ме изненадивте, не ве очекував во толкав број. Радост е да се биде дел од настанов. Мајчиниот јазик е насушна потреба на секој човек и секој од нас има одговорност да го негува и развива – им се обрати Сања Јанчева на присутните.
И претставничката на Агенцијата изјави дека секогаш ќе биде на располагање за потребите на наставата.
– Ние секогаш ќе вложуваме напори да ви обезбедиме учебници и наставни помагала. Некои до овие учебници штотуку се подготвени од вашите професорки, кои ја заслужуваат сета наша почит, и наскоро ќе ви бидат достапни. Радост е да ве видиме во толкав број и да бидеме сведоци на еден ваков убав настан, кој се одржува далеку од вашата татковина, на кој сите вие од различни држави можете конечно да се запознаете и да другарувате – изјавија Билјана и Симона од Агенцијата за иселеништво.
Овој убав настан беше уште еден доказ дека татковината и нејзиното наследство се бранат и чуваат со дела.