Растење

42

Дечиња родени во градови и села,
вас ве чекаат големи дела!
И небото кога ќе го допрете –
немојте да сопрете!
Вие сте актери на сцената,
го играте животот, тоа нема цена.
Завесата е крената –
откривајте ја вселената!
И еден ден
кога ќе пораснете
и кога ќе се заљубите –
детето во себе да не го загубите!

Димитар Алачки
(Од книгата „Таинствен сликар“)