Марина Богоевска
Моника Велков

На Велигденскиот натпревар за најубави ликовни творби што го отвори Центарот за странски јазици во Скопје, стигнале голем број творби, па задачата да се изберат најдобрите воопшто не била лесна.

– Творбите беа изработени со многу труд и креативност, па затоа решивме да наградиме 10 наместо само три творби. Им честитаме на сите учесници, а за најдобрите подготвивме и награди – велат од Центарот.

Гала Георгиевска
Нина Благоевска