Избрани творбите за 17-от републички литературен детски фестивал „Ракатки – 2021“

2038

Фестивалскиот одбор на републичкиот литературен детски фестивал „Ракатки “ известува дека од вкупниот број пријавени творби на конкурсот
„Ракатки – 2021“ комисијата ги избра следниве автори:
Категорија основно образование од четврто до шесто одделение

Прво место
1. Ивана Спирова – шесто одд. ООУ „Ѓоргија Пулевски“ – Скопје
2. Касија Георгиева – шесто одд. ООУ „Невена Георгиева-Дуња“ – Скопје
Ментор: Тања Калинска
3. Софија Тодорова – петто одд. ООУ „Јахја Кемал“ – Скопје
Ментор: Надица Милева Томова
4. Калин Арсовски – петто одд. ООУ „Партенија Зографски“ – Скопје
Ментор: Светлана Здравеска
5. Немања Јорданов – шесто одд. ООУ „Кирил и Методиј“ – Стајковци – Скопје
Ментор: Маја Медарска
6. Елона Касуми – четврто одд. ООУ „Петар Здравковски-Пенко“ – Скопје
Ментор: Хатиџе Топалли
7. Нина Куч – шесто одд. ОУ „Милутин и Драгиња Тодоровиќ“ – Крагуевац Р Србија
Ментор: Александар Јанушевиќ

Второ место
1. Благоја Марков – четврто одд. ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје
Ментор: Елена Ристова
2. Теа Петрушевска – петто одд. ООУ „Браќа Миладиновци“ – Куманово
Ментор: Емилија Кирилова
3. Данаја Ефтимова – петто одд. ООУ „Киро Глигоров“ – Скопје
Ментор: Инека Мостерман
4. Михаела Ристаноска – шесто одд. ПОУ „Тодор Ангелевски“ – Горно Оризари – Битола
Ментор: Бисера Петровска Аргиновска
5. Мила Ристова – петто одд. ООУ „Никола Карев“ – Кочани
Ментор: Лилјана Терџуманова
6. Лина Јанкулоска – шесто одд. ООУ „Стив Наумов“ – Битола
Ментор: м-р Ана Динковска Божиновска
7. Дафина Здравковска – шесто одд. ООУ „Св. Климент Охридски“ – Драчево
Ментор: Виолета Трпевска
8. Драган Костадиновски – шесто одд. ООУ „Ванчо Прќе“ – Штип
Ментор: Елизабета Огнанова

Трето место
1. Лина Димковска – четврто одд. ООУ „Христијан Карпош“ – Куманово
Ментор: Александра Павловска
2. Алекс Страторски – петто одд. ООУ „Никола Петров-Русински“ – с. Русиново, Берово
Ментор: Ленче Чипевска
3. Андреј Димковски – петто одд. ООУ „Толи Зордумис“ – Куманово
Ментор: Лидија Станчевска
4. Горјана Кузманоска – петто одд. ООУ „Владо Тасевски“ – Скопје
Ментор: Верче Атанасова
5. Марија Дивјакоска – шесто одд. ООУ „Круме Кепески“ – Скопје
Ментор: Валентина Стаматова Трифуноска
6. Мирнес Шкрјељ – шесто одд. ООУ „Имри Елези“ – Скопје
Ментор: Биљана Кукунешоска
7. Кристијан Митковски – шесто одд. ОУ „Елпида Караманди“ – Битола
Ментор: Маја Јанакиевска


Категорија основно образование од седмо до деветто одделение

Прво место
1. Мила Ивановска – седмо одд. ООУ „Крсте Мисирков“ – Куманово
Ментор: Тања Петрушевска
2. Катерина Русевска – седмо одд. ООУ „Страшо Пинџур“ -Вевчани
Ментор: Роза Китрозоска
3. Анамарија Калајџиеска – осмо одд. ООУ „Јосип Броз-Тито“ – Струга
Ментор: Елизабета Барануаи Кукунешоска
4. Алексеј Стојановиќ – осмо одд. ООУ „Дане Крапчев“ – Скопје
Ментор: Елена Малинова
5. Бојан Маневски – осмо одд. ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово
Ментор: Сашко Јакимовски
6. Бојан Димовски – деветто одд. ООУ „Круме Кепески“ – Скопје
Ментор: Билјана Стојановска Дивјакоска
7. Габриела Почева – деветто одд. ООУ „Коста Рацин“ – с. Подареш, Радовиш
Ментор: Анета Јанковиќ

Второ место
1. Миа Чонтева – седмо одд. ООУ „Кузман Јосифовски-Питу“ – Скопје
Ментор: Татјана Нанкова
2. Шќипе Нухи – седмо одд. ООУ „Живко Брајковски“ – Скопје
Ментор: Катарина Тодорческа
3. Викторија Мусева – осмо одд. ООУ „Ванчо Прќе“ – Штип
Ментор: м-р Загорка Донска
4. Сања Јанева – осмо одд. ООУ „Славејко Арсов“ – Штип
Ментор: Драгица Петрова
5. Ивона Филев – осмо одд. ООУ „Јан Амос Коменски“ – Скопје
Ментор: Ванчо Љатковски
6. Ангела Костовска – осмо одд. ООУ „Тодор Ангелевски“ – Битола
Ментор: Адријана Ѓоргиев
7. Ања Пандилов – осмо одд. ООУ „Браќа Миладиновци“ – Скопје
Ментор: Сунчица Петрева

Трето место
1. Теа Ристоска – седмо одд. ООУ „Андреја Савевски-Кикиш“ – Тетово
Ментор: Елизабета Стојческа
2. Теодора Стојановска – осмо одд. ПОУ „Кочо Рацин“ – с. Орашац, Куманово
Ментор: Силвана Петковска Додиќ
3.Ирена Малчева – осмо одд. ООУ „Маршал Тито“ – с. Муртино, Струмица
Ментор: Марија Брндевска
4. Лорина Јакимовска – деветто одд. ООУ „Дане Крапчев“ – Скопје
Ментор: Катица Стојчевска
5. Константин Ѓоргиевски – деветто одд. ООУ „Тихомир Милошевски“ – с. Ново Село, Скопје
Ментор: Тања Крстевска
6. Јана Тасевска – деветто одд. ООУ „Блаже Конески“ – Скопје
Ментор: Марија Костовска
7. Матеа Китаноска – деветто одд. ООУ „Александар Македонски“ – Скопје
Ментор: Анкица Павловска Јанеска


Категорија средно образование

Прво место
1. Ангелина Бошковска – втора год. СЕУПГ „Васил Антевски-Дрен“ – Скопје
Ментор: Мирјана Ташковска
Второ место
1. Лина Рангелова – втора год. СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка
Ментор: Борка Стојчевска
2. Јана Костовска – втора год. СУГС „Никола Карев“ – Скопје
Ментор: Снежана Станкова
Трето место
1. Матеј Милосиевски – втора год. „Јахја Кемал-колеџ“ – Скопје
Ментор: Николина Јосевска

Од избраните творби ќе се испечати книга-алманах. Секој награден учесник ќе добие диплома и алманах.
Фестивалот ќе се одржи во втората половина на месец мај 2021 г.
За подобра комуникација и известување следете нѐ на нашата ФБ-страница https://www.facebook.com/festivalrakatki
Фестивалски одбор