Избрани творбите за „Ракатки – 2020“

1255

Фестивалскиот одбор на републичкиот литературен детски фестивал „Ракатки“, известува дека од вкупниот број пријавени творби на конкурсот „Ракатки – 2020“, комисијата ги избра следниве автори:

Прво место
1. Елена Велкоска – 6 одд. ООУ „Лазо Ангеловски“ – Скопје
Менторка: Маја Стојановска
2. Анастасија Димоска – 6 одд. ООУ „Горче Петров“ – с. Ропотово, Долнени
Менторка: Соња Кировокова
3. Сара Цветкова – 6 одд. ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје
Менторка: Павлина Огненовска
4. Сара Димовска – 5 одд. ООУ „Тодор Јанев“ – Чашка
Менторка: Лилјана Тоневска
5. Јована Грчева – 6 одд. ОУ „Никола Карев“ – Кочани
Менторка: Љупка Стојменова
6. Софија Алачкоска – 9 одд. ОУ „Кочо Рацин“ – Охрид
Менторка: Фила Вероска Стојковска
7. Софија Ристеска – 7 одд. ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“ – Прилеп
Менторка: Сузана Николоска
8. Јована Масинова – 9 – одд. ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – Велес
Менторка: Анита Мирчева
9. Алек Зафировски – 9 одд. ООУ „Партение Зографски“ – Скопје
Менторка: Васка Н. Икономова
10. Илина Карапанчевска – 9 одд. ОУ „Мите Богоевски“ – Ресен
Менторка: Дунавка Табаковска
11. Кристина Купенкова – 8 одд. ООУ „Блаже Конески“ – Велес
Менторка: Стефани Андреевска

Второ место
1. Мила Арсова – 4 одд. ООУ „Никола Карев“ – Пробиштип
Менторка: Соња Даниловска
2. Михаил Божиновски – 4 одд. ООУ „Аврам Писевски“ – Скопје
Менторка: Александра Гавриловска
3. Матеа Ефремовска – 5 одд. ООУ „Љубен Лапе“ – Скопје
Менторка: Валентина Вангеловска
4. Теодора Тасеска -5 одд. ООУ „Климент Охридски“ – Прилеп
Менторка: Анче Ангелеска
5. Вероника Костадинова – 6 одд. ООУ „Крсте Петков Мисирков“ – Радовиш
Ментор: Томе Постолов
6. Николина Николовска – 6 одд. ООУ „Петре Поп-Арсов“- Богомила
Менторка: Магдалена Јаневска
7. Стефанија Трајкоска – 8 одд. ООУ „Круме Волнароски“ – с. Тополчани, Прилеп
Менторка: Мирјана Талеска
8. Анастасија Горгиевска – 8 одд. ООУ „Ацо Шопов“ – Скопје
Менторка: Весна Додевска
9. Никола Неделковски – 7 одд. ООУ „Ванчо Прќе“ – Штип
Менторка: Загорка Донска
10. Пакиза Ахмед – 8 одд. ООУ „Браќа Рамиз Хамид“ – Шуто Оризари, Скопје
Менторка: Милка Тримчевска
11. Анастасија Јефтимова – 9 одд. ОУ „Синиша Стоилов“ – Зрновци
Менторка: Далиборка Милосјова

Трето место
1. Хана Стаменкова – 6 одд. ООУ „Славчо Стојменски“ – Виница
Менторка: Миланка Стојанова
2. Ардиана Ајдари – 6 одд. ООУ „Ѓерѓ Кастриот Скендербеу“ – Арачиново
Менторка: Искра Гашеска
3. Ивона Дафкова – 6 одд. ООУ „Гоце Делчев“ – Свети Николе
Менторка: Роза Цветкова
4. Душица Николовска – 5 одд. ООУ „Фаик Коница“ – с. Доброште, Тетово
Менторка: Катица Димовска
5. Исмаил Шасивари – 6 одд ООУ „Прпарими“ – с. Голема Речица, Тетово
Менторка: Виолета Томеска
6. Анастасија Христова – 9 одд. ООУ „Гоце Делчев“ – Виница
Менторка: Даниела Христова
7. Теона Арсова – 7 одд. ООУ „Рајко Жинзифов“ – н. Драчево, Скопје
Менторка: Каролина Коларовска
8. Јована Џепиќ – 8 одд. ООУ „Александар Урдаревски“ – с. Сандево, Скопје
Менторка: Зорица Силјановска
9. Наталија Нанева – 7 одд. ООУ „Димитар Македонски“ – Скопје
Менторка: Виолета Здравковска-Тошевски
10. Абдиова Садбер – 8 одд. ООУ „Методи Митевски-Брицо“ – Лозово
Менторка: Ленче Китанова
11. Цветанка Коруноска – 7 одд. ООУ „Невена Георгиева-Дуња“ – Скопје
Менторка: Билјана Велковска-Зиковска
12. Мелани Стојанова – 9 одд. ООУ „Тошо Арсов“ – Штип
Менторка: Јулијана Сулева
13. Амелија Ончева – 7 одд. ООУ „Гоце Делчев“ – Скопје
Менторка: Маја Ѓорѓиевска
14. Лина Боцеска – 7 одд. ООУ „Григор Прличев“ – Охрид
Менторка: Лилјана Ставреска
15. Симона Стојановска – 9 одд. ООУ „Христијан Карпош“ – Куманово
Ментор: Весна Алексова

Избраните учесници да достават фотографија – портрет од учесникот со именувано име и презиме на учесникот на е-адресата: [email protected]
Републичкиот литературен детски фестивал „Ракатки – 2020“ ќе се одржи на 24 и 25 април, 2020 година, во Скопје.