Избрани творбите за „Ракатки 2019“

1258

Фестивалскиот одбор на републичкиот литературен детски фестивал „Ракатки“ известува дека од вкупниот број пријавени творби на конкурсот „Ракатки 2019“, комисијата ги избра следниве автори:

Прво место

1. Теодора Стевковска – 6-б одд. ОУ „Његош“ – с. Јурумлери Скопје
Менторка: Ленче Јовеска
2. Ивана Ристеска – 9-в одд. ООУ „Владо Тасевски“ – Скопје
Менторка: Олгица Мешкова
3. Ева Карамановска – 9-б одд. ООУ „Рајко Жинзифов“ – Драчево Скопје
Менторка: Љуба Мишевска
4. Сандра Недановска – 9 одд. ООУ „11 Октомври“ – Скопје
Ментор: Ристо Бојчев
5. Вероника Коруноска – 6-в одд. ООУ „Невена Георгиевска-Дуња“ – Скопје
Менторка: Билјана Велковска Зиковска
6. Сара Цветкова – 5-б одд. ООУ „Мирче Ацев“ – Ѓорче Петров Скопје
Менторка: Маја Василевска Ставров
7. Офелија Настеска – 9-в одд. ООУ „Гоце Делчев“ – Прилеп
Менторка: Билјана Јагуриноска
8. Илина Донева – 6-1 одд. ОУ „Никола Карев“ – Кочани
Менторка: Сања Атанасовска
9. Драгана Ѓорѓиевска – 9-2 одд. ООУ „Крсте Мисирков“ – Скопје
Менторка: Мирјана Малјановска
10. Ѓеорѓина Стојмановска – 9-в одд. ООУ „Крсте Мисирков“ – Куманово
Менторка: Тања Петрушевска

Второ место

1. Илина Карапанчевска – 8-б одд. ОУ „Мите Богоевски“ – Ресен
Менторка: Дунавка Табаковска
2. Матеј Стојановски – 6-6 одд. ПОУ „Брака Миладиновци“ – с. Пчиња Куманово
Менторка: Лидија Илијевска
3. Јована Симоновска – 7-3 одд. ООУ „Кузман Јосифовски-Питу“ – Скопје
Менторка: Татјана Нанкова
4. Анѓела Пулева – 9-2 одд. ООУ „Крсте Петков Мисирков“ – Радовиш
Ментор: Томе Постолов
5. Даниел Николовски – 5- одд. ООУ „Гоце Делчев“ – Тетово
Менторка: Соња Трифуновска
6. Марко Сачевски – 9 одд. ООУ „Методи Митевски Брицо“ – Лозово
Менторка: Ленче Китанова
7. Ерта Аземи – 8 одд. ООУ „Фаик Коница“ – с. Доброште Тетово
Менторка: Ленче Евчевска
8. Горјана Андреска – 5-3 одд. ООУ „Лазо Ангеловски“ – Скопје
Менторка: Марина Нанева
9. Лора Сентова – 6-а одд. ООУ „Елен Кисколан“ – Гетеборг, Шведска
Менторка: Матилда Бајкова
10. Марија Тотоска – 6-а одд. ООУ „Јосип Броз-Тито“ – Струга
Менторка: Елизабета Барануаи Кукунешоска
11. Бесте Реџеп – 9 одд. ОУ „Истикбал“ – Тетово
Менторка: Светла Баара

Трето место

1. Нина Ламева – 6-а одд. ООУ „Браќа Миладиновци“ – Скопје
Менторка: Сунчица Петрева
2. Миа Шеќероска – 5-2 одд. ООУ „Блаже Конески“ – Скопје
Менторка: Билјана Мирковиќ
3. Стефанија Јакимовска – 9 одд. ООУ „Стојан Бурчевски-Буридан“ – с. Иванковци Велес
Менторка: Наташа Брезовска Богоевска
4. Сашка Билбиловска – 6-б одд. ОУ „М.К. Ататурк“ – Гостивар
Ментор:
5. Марија Наумовска – 9-1 одд. ОУ „Кочо Рацин“ – Охрид
Менторка: Наташа Неданоска
6. Трајче Милков – 7-б одд. ООУ „Димката Ангелов-Габерот“ – Кавадарци
Менторка: Соња Тончевска Костова
7. Анѓела Андоновска – 9-1 одд. ОУ „Андреја Савески-Ќиќиш“ – Тетово
Менторка: Елизабета Стојческа
8. Сара Димовска – 4-1 одд. ООУ „Тодор Јанев“ – Чашка
Менторка: Лилјана Таневска
9. Тамара Лазаровска – 7-а одд. ООУ „Партенија Зографски“ – Скопје
Менторка: Васка Николова Икономова
10. Ивана Милевска – 5 одд. ООУ „Фаик Коница“ – с. Доброште Теарце
Менторка: Катица Димовска
11. Искра Митевска – 7-б одд. ООУ „Коле Неделковски“ – Скопје
Менторка: Радмила Илиева Стојановска
12. Благица Илиева – 8 одд. ООУ „Никола Карев“ – Радовиш
Менторка: Драгана Коцева

Важни информации:

– Избраните ученици, заедно со своите наставници-ментори, треба да учествуваат на фестивалот „Ракатки 2019“, кој ќе се одржи на 12 и на 13 април (петок и сабота) 2019 г. во Скопје.
– Трошоците за сместување и исхрана на учесниците ги обезбедува фестивалскиот одбор на „Ракатки“.
– Средствата за превоз на ученикот и на менторот (од местото на живеење до Скопје и обратно) ги обезбедува училиштето што е учесник на фестивалот.
– Се молат менторите за обврзна повратна информација за нивното сигурно присуство на фестивалот, најдоцна до 10 февруари 2019 г. Ова е потребно заради навремено обезбедување сместување и исхрана за присутните.
– Избраните учесници на конкурсот „Ракатки 2019“ треба веднаш да достават своја фотографија (за алманахот) на адресата: Славка Арсова, ул. Јуриј Гагарин бр. 25 ст. 9 – 1000 Скопје.
– За сѐ што ве интересира во врска со фестивалот „Ракатки 2019“, јавете им се на претседателот на фестивалот (тел:02/3080-699) или на некој од членовите на фестивалскиот одбор.

Претседателка на фестивалскиот одбор Славка Арсова