Градот Скопје

379

ЛИТЕРАТУРНО КАТЧЕ

Вардар ја краси
Твојата лика
А Водно е наша
најубава слика.
Камен до камен
Убав мост рамен.
Тврдината Кале
Ѕидовите се збрале.
Чаршијата стара
Златни занаети собрала.
Природата на Матка
воздишка е слатка,
Пештери и тајни
За цел свет се знајни.
Камбаните ѕвонат
Златни звуци ронат.
Кули, анови, амами
Народи од многу страни
На едно место збрани.

Јана Домовска 4-1 одделение
ОУ „Живко Брајковски“ – Скопје
Од книгата „Јас и мојот град“ на фондацијата „Никола Кљусев“