Во светот расте бројот на луѓе што живеат на 50 километри оддалеченост од жариште на конфликт. Како што покажува инфографикот, околу 555 милиони луѓе живееле во области на конфликти во 1990 година или во нивна близина, наспроти речиси 1,2 милијарда во 2020 година. Мнозинството живеело на 50 километри оддалеченост од конфликт со помал интензитет, каде што годишно до 25 лица го губеле својот живот. Според специјалниот извештај на Програмата за развој на Обединетите нации за 2022 година, околу 200 милиони деца живееле во конфликтни области во 1990 година, во споредба со 452 милиони, од кои 19 отсто од сите биле деца, во 2020 година.