Европа зависи од лекарите обучени во странство

251

Лекарите доселеници или лекарите обучени во странство претставуваат значаен дел од вкупниот број здравствени работници во повеќе земји во Европа. Некои држави имаат поголема, а некои помала зависност од овој кадар, покажуваат податоците на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД). На пример, 39 отсто од лекарите во Ирска се обучени во странство, што е највисок процент во Европа, малку поголем од тој во Норвешка, каде што изнесува 38 отсто. Во други земји зависноста е многу помала, па, така, во Италија само 0,8 отсто од лекарите се обучени во странство.