Колку долго во иднина ќе работат Европејците?

67

Интересна прогноза на Евростат покажува колку долго може човек да очекува да биде активен на европскиот пазар на трудот во текот на неговиот живот. Прогнозите се мерат во години и се однесуваат на лица кои лани имале 15 години. Во просек очекуваниот работен век во ЕУ е 36,2 години, што е за 3,3 години повеќе од 2000 година. Во одделни земји-членки на ЕУ тој се движи од 31,8 години во Италија до 41,9 години во Шведска.

Податоците вклучуваат и неколку земји надвор од ЕУ и нивните бројки се разновидни. На пример, во Турција, 15-годишник може да очекува работен век од 29,4 години, додека во Исланд, 15-годишник може да очекува да работи многу подолго, вкупно 46,3 години. На други места, времетраењето на работниот век се проценува на 42,7 години во Швајцарија и на 39,6 години во Норвешка. Просечниот работен век во Македонија е 32 години.